Problemen kopplade till ANDT, brottslighet och otrygghet kan inte lösas av en enskild aktör, utan är utmaningar som kräver att aktörer på olika nivåer och i olika verksamheter agerar effektivt tillsammans. Kronobergs målsättning är att länets arbete kring ANDT, brott och otrygghet kännetecknas av helhetssyn, samsyn och samhandling för att få en optimal användning av samhällets resurser. Den här hemsidan ska ses som ett stöd och en vägledning i kommuners, myndigheters, idéburna organisationers, näringslivets med fleras arbete kring ANDT, förebyggande av brott och trygghetsskapande åtgärder.

Se film med exempel på Livsstil Kronobergs arbete

Regional handlingsplan ANDT 2017-2021 och regeringens brottsförebyggande program

Om du vill se hela Regional Handlingsplan ANDT som PDF så klickar du bara på bilden av handlingsplanen.
Aktivitetsplanen hittar du under sidan “Aktivitetsplan” i menyn.

Vill du se hela brottsförebyggande programmet “Tillsammans mot brott” som PDF så klickar du bara på bilden nedan.

        

 

 

Evenemang

Exempel ur verksamheten

Linnéuniversitets ANDT-grupper vill nå ut!

Den 6 mars samlades Linnéuniversitetets ANDT-grupper från Växjö och Kalmar för sitt årliga gemensamma möte. Syftet med ANDT-grupperna är att samverka kring det förebyggande arbetet med ANDT för målgruppen studenter. Mötet innehöll både en regional och lokal lägesbeskrivning kring ANDT-utvecklingen och polisen beskrev också resultatet från den senaste trygghetsmätningen och hur brottsligheten på Campus ser … Continued

Presentationer och filmer från dagen “spel om pengar” 11 december

 Den 11 december arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län en gemensam dag om spel om pengar. Intresset för dagen var stort, över 200 personer deltog. Fokus var på såväl förebyggande insatser som tidigare insatser och behandling. Dagens föreläsingar filmades, och dessa filmer, samt respektive föreläsares presentationer finner du nedan: Föreläsningar under … Continued

Samrådsgruppens konferens med skoltema 19 nov 2018

Denna gång hade samrådsgruppens möte fokus på det främjande och förebyg­gande arbetet i skolan, och på arbetssätt som vill förhindra olika sorters problem som t.ex. våld, kriminalitet, alkohol och drogmissbruk. Mötet syftade till att tydliggöra vikten av och fördelarna med att skolan arbetar förebyggande. Genom konkreta exempel fick vi ökad kunskap om verkningsfulla metoder och pågående arbete belystes. Till mötet … Continued
Nyhetsarkiv »