Problemen kopplade till ANDT, brottslighet och otrygghet kan inte lösas av en enskild aktör, utan är utmaningar som kräver att aktörer på olika nivåer och i olika verksamheter agerar effektivt tillsammans. Kronobergs målsättning är att länets arbete kring ANDT, brott och otrygghet kännetecknas av helhetssyn, samsyn och samhandling för att få en optimal användning av samhällets resurser. Den här hemsidan ska ses som ett stöd och en vägledning i kommuners, myndigheters, idéburna organisationers, näringslivets med fleras arbete kring ANDT, förebyggande av brott och trygghetsskapande åtgärder.

Se film med exempel på Livsstil Kronobergs arbete

Regional handlingsplan ANDT 2017-2021 och regeringens brottsförebyggande program

Om du vill se hela Regional Handlingsplan ANDT som PDF så klickar du bara på bilden av handlingsplanen.
Aktivitetsplanen hittar du under sidan “Aktivitetsplan” i menyn.

Vill du se hela brottsförebyggande programmet “Tillsammans mot brott” som PDF så klickar du bara på bilden nedan.

        

 

 

Evenemang

  • Inga evenemang

Exempel ur verksamheten

Invigning av den Integrerade missbruks- och beroendemottagningen i Kronobergs län

Fredagen den 14 september invigdes den Integrerade missbruks- och beroendemottagningen i Kronobergs län med placering i Växjö och Ljungby. Alla invånare i Kronobergs län skall ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla … Continued

Dialogmöte med fritidsgårdspersonal: Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Personal som arbetar inom öppen fritidsverksamhet är viktiga personer i ungdomars liv, och gör också skillnad! Livsstil Kronoberg bjöd därför in dem till ett dialogmöte för att höra hur de upplever alkohol-, tobak- och drogsituationen bland de ungdomar de möter på fritidsgården. Hur ser attityderna och bruket ut? Vilka utmaningar upplever man finns, och vilket behov av stöd skulle de eventuellt … Continued

Narkotikasituationen i länet presenterades 10 april

Flera aktörer i samhället har aktualiserat frågan om narkotikasituationen i länet och för att försöka få ett svar på hur det egentligen ser ut anordnade Livsstil Kronoberg en öppen heldagskonferens där olika verksamheter beskrev sitt perspektiv vilket möjliggjorde att deltagarna kunde få många olika informationspusselbitar till helhetsbilden. Representanter fanns på plats från polis, tull, kommun och hälso- … Continued
Nyhetsarkiv »