Utbildning kring ekobrott, 10 september 2019

Läs mer här

Samtal om gymkulturens utveckling, kroppsideal och genus

Läs mer här

Nätverksträff om familjeorienterat arbetssätt kring barn i familjer med missbruk

Läs mer här