Kick-off för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Den 18-19 december anordnar Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg län tillsammans med Region Kronoberg en kick-off för det fortsatta arbetet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Syftet med dagen är att belysa både tillsynens och det förebyggande arbetets betydelse för att nå resultat inom våra två län Kalmar och Kronoberg.

Detta århundrande beräknas antalet döda i världen i tobaksrelaterade sjukdomar bli en miljard! Det finns alltså all anledning att reagera.

Vi kommer att avsätta tid för workshops för att bestämma vad som är möjligt att göra 2018 utifrån vår nya handlingsplan. Regeringen har utlovat ytterligare resurser för detta viktiga arbete även 2018.

Målgrupp: Tobakshandläggare, ANDT-samordnare, Folkhälsosamordnare, Poliser m.fl. berörda

 

Föreläsningarna kommer att innehålla:

  • Utmaning Tobacco Endgame – Ingrid Edvardsson Aurin, folkhälsoutvecklare Region Kronoberg
  • Tobaksförebyggande arbete i ett brett perspektiv & Tobaksfri skola Kronoberg – Niklas Odén, expert och tobakskonsult
  • Tillsyn och Kontrollköp i Stockholms stad – Conny Carlsson, samordnare folköl- och tobakstillsyn Stockholm stad
  • Tobaksfri utmaning. Ett gymnasieprojekt i Kalmar län – Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare Landstinget Kalmar

 

  • Tobaksfria barn och unga i Blekinge 2015 – 2017 – Malin Weinholtz, ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Blekinge län

 

  • E-cigaretter, en ny lag 2017 – Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län

Vill du veta mer om denna kick-off kan du kontakta Jan Borgehed, e-post: jan.borgehed@lansstyrelsen.se