Nu finns nytt material till föräldramöten om alkohol och cannabis!

Livsstil Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial avsedda att använda vid föräldramöten (eller liknande). Vi hoppas och tror att materialet ska vara ett gott stöd för skolor och andra aktörer i mötet med föräldrar vad gäller alkohol och cannabis.

Materialet består av en Powerpoint-presentation med talmanus till varje bild. I presentationerna ingår filmer där Polisen och Primärvårdens Hälsoenhet medverkar. Materialet består även av infofoldrar på flera språk samt en lista med bra kontakter för både vuxna och ungdomar som har frågor kopplade till alkohol och cannabis.

Allt material återfinns i Livsstil Kronobergs verktygslåda, klicka här så kommer du direkt dit.