Öppen inbjudan – Konferens om narkotikasituationen i länet 10 april

Hur ser narkotikasituationen ut i Kronobergs län?

Det är en fråga som flera aktörer i samhället aktualiserat, och för att försöka få ett svar anordnar Livsstil Kronoberg en öppen heldagskonferens. Representanter från polis, tull, kommun och hälso- och sjukvård får ge sin aktuella bild av hur de upplever narkotikasituationen i länet, såväl som vilka behov av insatser som de ser.

Medverkar under dagen gör också CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Utifrån deras kunskap och statistik ges vi även en nationell och bredare bild gällande narkotikasituationen, och vilka skillnader man kan se mellan stora och små kommuner.

Tid: Tisdagen den 10 april, kl. 9.00-16.00
Plats: IOGT-NTO:s lokaler, Vattentorget 1 i Växjö

Klicka här för program samt anmälningsformulär.

Konferensen är kostnadsfri, och Livsstil Kronoberg bjuder på fika och lunch. Vi ber dig att avanmäla om du skulle råka få förhinder att närvara. Vid utebliven närvaro utan avanmälan kommer du att faktureras 200 kr. Avanmälan görs skriftligt till anna.stahl@lansstyrelsen.se