Öppen inbjudan: konferens om orosanmälan

OROSANMÄLAN – HUR SAMVERKAR VI?
För dig som vill veta mer om orosanmälan och hur vi kan samverka kring den.

Du som i ditt arbete möter barn och unga har en unik möjlighet att vara den som
först upptäcker ett barn som behöver hjälp.

Inbjudan riktar sig till alla som har skyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ att
anmäla till socialnämnden om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa.
Att arbeta inom en myndighet som i sin verksamhet, direkt eller indirekt, kommer i
kontakt med barn och unga medför att en sådan anmälningsskyldighet finns.

Dagen genomförs vid tre tillfällen. Arrangörer är Livsstil Kronoberg genom aktörerna Länsstyrelsen, Linnéuniversitet, Uppvidinge kommun och Region Kronoberg i samverkan med kommunala aktörer.

8 oktober Växjö, IOGT-NTO:s lokaler, Vattentorget 1 LÄNK TILL ANMÄLAN

15 oktober Hovmantorp Folkets hus, Parkgatan 1 LÄNK TILL ANMÄLAN

22 oktober Älmhult, IKEA Hotell, Ikeagatan 1 LÄNK TILL ANMÄLAN

Program:

Kl. 13.00 -13.15 Välkommen och presentation av dagen

Kl. 13.15 -14.00 Sofia Enell, lektor på Linnéuniversitetet föreläser om aktuell

forskning: Att anmäla oro vem anmäler vilka och vad leder det till?

Kl. 14.05 -15.00 Annie Ingelskog, Socialt ansvarig samordnare, Uppvidinge kommun föreläser om barn och anmälningsplikten. Varför ska man anmäla? Hur gör man? Vad händer efter anmälan?

Kl. 15.00 -16.00 Case-arbete och fika.

Kl. 16.00 -16.30 Återsamling och diskussion.

Sista anmälningsdag 1 okt. Deltagandet är kostnadsfritt.

Vid frågor, kontakta Agnes Ysander, Länsstyrelsen, e-post: agnes.ysander@lansstyrelsen.se