Utbildning kring ekobrott

Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi … Continued

Webbinarium: problematiskt spelande och dess ekonomiska konsekvenser

Du som på olika sätt möter personer gällande ekonomi, eller frågor som kan beröra ekonomi, hälsas välkommen till en dag där vi fokuserar på tidig upptäckt, ökad samverkan och arbetssätt för att förhindra livslånga ekonomiska och sociala konsekvenser för de berörda. Programpunkter: Ur en spelbehandlares vardag Skuld- och budgetsrådgivarens arbete i samverkan gällande spel Spelfriheten … Continued

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika!

Narkotikakonferens med fokus på narkotika Hur ser narkotikautvecklingen ut? Vilka är trenderna? Vad händer i de länder och stater där cannabis har avkriminaliserats? Och hur farligt är egentligen cannabis – för de som brukar och för samhället i stort? Länsstyrelserna i Syd och Polisen bjuder in till kunskapshöjande konferens. Tid och plats 4 september 2019, … Continued

Nu finns nytt material till föräldramöten om alkohol och cannabis!

Livsstil Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial avsedda att använda vid föräldramöten (eller liknande). Vi hoppas och tror att materialet ska vara ett gott stöd för skolor och andra aktörer i mötet med föräldrar vad gäller alkohol och cannabis. Materialet består av en Powerpoint-presentation med talmanus till varje bild. I presentationerna ingår filmer där Polisen och … Continued

Pressmeddelande – kampanj i länet inför Valborg: Tydlig gränssättning försenar ungdomars alkoholdebut

Under Valborgshelgen ökar risken för att unga ska dricka alkohol och många tonåringar gör då sin alkoholdebut. Genom den nationella kampanjen TÄNK OM genomför Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Smålandsidrotten och kommuner i länet en gemensam insats för att nå ut till så många föräldrar i länet som möjligt med information om ungdomar och alkohol.  Målet för … Continued

Ta del av samrådsgruppens workshop om kommunikation

Samrådsgruppen träffades den 12 april 2019 för att lära sig mer om kommunikation kopplat till allas vårt förebyggande uppdrag. Vi kan ha en utmaning i att nå ut med ett budskap om arbete som ger vinster först på lång sikt. Under mötet presenterades flera olika sätt att kommunicera när det är svårt att nå rätt målgrupp med traditionella … Continued

Utbildning och processtöd för en tobaksfri skoltid

Den 28 maj erbjuder vi länets skolor en utbildningsdag som syftar till att ge deltagarna kunskap, metod och verktyg för att de ska kunna leda och ge processtöd i arbetet för en tobaksfri skoltid i sin skola. I erbjudandet ingår även återkommande handledningsstöd för deltagarna. Metoden har testats i ett 70-tal skolor runt om i … Continued

Utbildning om anabola androgena steroider – 27 maj

När: Måndag 27 maj, kl. 13.00 – 17.00 Plats: Linnéuniversitetet Växjö, Hus F, Lokal Homeros (här finns karta över universitetsområdet) Välkommen till denna utbildning om anabola androgena steroider och hur polisen kan arbeta med frågan. Utbildningen är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i det nationella nätverket PRODIS (Prevention av dopning … Continued

Utbildning om nya tobakslagen

Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Gotland och Hallands län bjuder in handläggare och chefer inom tillståndsgivning för tobak och rökfria miljöer till två utbildningsdagar kring Lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Anmäl dig till utbildningen här

Anmälan öppen – samrådsgruppsmöte 12 april 2019

Temat för samrådsgruppens möte den 12 april 2019 blir kommunikation. Vi behandlar frågor kring hur man når rätt målgrupp och hur man når ut med ett budskap på ett bra sätt. Mötet blir i Alvesta konferenscentrum kl 9-15. Klicka här för att komma till anmälan