Presentationer och filmer från dagen “Spel om pengar” 11 december 2018

Den 11 december 2018 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län en gemensam dag om spel om pengar. Intresset för dagen var stort, och över 200 personer deltog. Foksu var på såväl förebyggande insatser som tidiga insatser och behandling. Dagens föreläsningar filmades, och dessa filmer, samt respektive föreläsares presentation finner du nedan:

Förläsningar under förmiddagen:
Ett brukarperspektiv – Magnus Olausson och Madelene Tügel, Spelberoendes riksförbund

Presentation: Ett Brukarperspektiv (PDF)


Lagstiftning och utvecklin
g – Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Presentation: Lagstiftning och utveckling (PDF)


Forskningsläge, behandling och goda exempel
– Anders Håkansson, Lunds universitet /Beroendecentrum Malmö

Presentation: Spelberoende, behandling och goda exempel (PDF)


Föreläsningar Spår 1: Förebyggande insatser
Att förebygga spel om pengar, Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten
Presentation: Förebygga spel om pengar

Föräldraskapsstöd om barn och ungas användning av digitala medier
, Anna Ståhl, Länsstyrelsen i Kronoberg och Emma Johansson, Region Kronoberg
Presentation: Barns och ungdomars användning av digitala medier. (PDF)
Spelförebyggande insatser för arbetslivet, Tommy Andersson, ALNA

Presentation: Spelförebyggande insatser i arbetslivet (PDF)


Föreläsningar Spår 2: Tidiga insatser och behandling

Tidiga insatser och behandling
, Anne H Berman och Viktor Månsson, Karolinska institutet
Presentation: Tidiga insatser (PDF)
Presentation: Psykologisk behandling (KBT) vid spelberoende (PDF)

Presentation av webbutbildning
, Anne H Berman, Karolinska institutet
Presentation: Webbutbildning (PDF)

Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga
, Mats Anderberg, Linnéuniversitetet

Presentation: Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga. (PDF)