Studentkampanj: “Var rädd om dig – Vi bryr oss”

Livsstil Kronoberg har beslutat att för femte året i rad genomföra studentkampanjen ”Var rädd om dig – vi bryr oss”.

Syftet är att få både ungdomar och vuxna i deras närhet att tänka till kring alkoholkonsumtionen i samband med studentfirandet.  Vi ser också detta som en möjlighet att finnas där ungdomarna finns och synliggöra Livsstil Kronobergs arbete för allmänheten.  Vi hoppas att din kommun vill vara en del av denna kampanj!

Livsstil Kronobergs beredningsgrupp kommer inför kampanjen att bistå med vattenflaskor och grattiskort (se bifogat exempel), samt checklista för kampanjen och utkast till pressmeddelande för de som vill använda sig av detta.

Det beredningsgruppen senast den 6 april behöver veta från din kommun är följande:

  • Om din kommun ska delta i årets kampanj av ”Var rädd om dig  – vi bryr oss”.
  • Hur många elever som tar studenten i din kommun.

Likt föregående år kommer upplägget vara likt följer:

Livsstil Kronoberg kommer att finansiera vattenflaskor samt grattiskort till samtliga gymnasiestudenter i medverkande kommuner.

Kommunens uppgift blir att knyta fast grattiskorten på vattenflaskorna, vara på plats när studenterna har sina utsläpp och dela ut vattenflaskorna till dem.

Detta har kommunerna tidigare haft olika lösningar för. En del har lämnat över flaskorna direkt till studenterna, och andra har kontaktat de väntande familjerna och berättar kort om kampanjen, och gett varje väntande familj en flaska att hänga på sin student. Frivilligorganisationer och polisens volontärer kan vara en resurs att kontakta som stöd i detta arbete.

Vill du veta mer? Ta kontakt med någon i beredningsgruppen. Kontaktuppgifter finns under fliken “Kontakt”