Utbildning kring ekobrott

Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta case. Vi kommer också titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp. Kursen hålls av Christian Zittenbaum, Bisnode och Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten.

Datum och tid: 10 september, 13 – 16:30

Plats: Thalia Folkets Hus, Alvesta

Anmälan

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som vill ha större kunskaper om ekobrott. Primära målgrupper är alkohol- och tobakshandläggare, brottsförebyggande samordnare, ANDT-samordnare och liknande funktioner, även andra som i sin yrkesroll kan komma i kontakt med ekobrott är välkomna. Sista anmälningsdag är den 19 augusti

Vi bjuder på fika.

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen