Utbildning om nya tobakslagen

Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Gotland och Hallands län bjuder in handläggare och chefer inom tillståndsgivning för tobak och rökfria miljöer till två utbildningsdagar kring Lag om tobak och liknande produkter (LTLP).

Anmäl dig till utbildningen här