Webbinarium: problematiskt spelande och dess ekonomiska konsekvenser

Du som på olika sätt möter personer gällande ekonomi, eller frågor som kan beröra ekonomi, hälsas välkommen till en dag där vi fokuserar på tidig upptäckt, ökad samverkan och arbetssätt för att förhindra livslånga ekonomiska och sociala konsekvenser för de berörda.

Programpunkter:
  • Ur en spelbehandlares vardag
  • Skuld- och budgetsrådgivarens arbete i samverkan gällande spel
  • Spelfriheten – en lösning för vardagsekonomin?
  • I huvudet på en spelare
  • Workshops och dialog

Webbinariet kommer att genomföras i Länsstyrelsens lokaler i Kronoberg, Blekinge, Halland, Jönköping och Kalmar.
Dagen syftar till att ge dig kunskap genom goda exempel, workshops och dialog.

Webbinariet kommer att genomföras i Länsstyrelsens lokaler i Kronoberg, Blekinge, Halland, Jönköping och Kalmar.
Dagen syftar till att ge dig kunskap genom goda exempel, workshops och dialog.

VAR: Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8 i Växjö

NÄR: Den 26 augusti 2019, kl. 11.30- 16.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt

ANMÄLAN: Klicka här för att läsa mer om webbinaret och för att anmäla dig. Sista dag för anmälan är den 19 augusti 2019