Dialogmöte med fritidsgårdspersonal: Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Personal som arbetar inom öppen fritidsverksamhet är viktiga personer i ungdomars liv, och gör också skillnad!
Livsstil Kronoberg bjöd därför in dem till ett dialogmöte för att höra hur de upplever alkohol-, tobak- och drogsituationen bland de ungdomar de möter på fritidsgården. Hur ser attityderna och bruket ut? Vilka utmaningar upplever man finns, och vilket behov av stöd skulle de eventuellt önska?

Samtalet leddes av representanter från Länsstyrelsen, CAN och IOGT-NTO och medverkade gjorde fritidsgårdspersonal från Växjö och Tingsryd kommun.