Diplomerade/omdiplomerade gym – 100 % ren träning Kronoberg

Vi är mycket glada över att det är allt fler träningsanläggningar som vill medverka i arbetet med 100 % ren träning.
För 2018 har 12 träningsanläggningar blivit diplomerade och är därmed 100 % GYM. Diplomeringskravet består av fem delar:

  • Kontinuerlig utbildning av personal
  • Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning
  • Ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar, dessutom ett samarbete med Smålandsidrotten
  • Utsett en antidopningsansvarig på varje träningsanläggning
  • Antidopningspärm ska finnas på anläggningen

De träningsanläggningar som är diplomerade är följande:

Medley Växjö Simhall
Vugi/Olympen Träningscenter
Idrottskliniken i11
Idrottskliniken Norremark
Medley Kaskad Tingsryd
Fitness 24 seven Växjö
Nordic Wellnes Växjö City
Nordic Wellness Norremark
Puls&Träning Växjö
Råstyrka Gym Växjö
Aktivitetshuset i Älmhult
Wellness studio Alvesta

Samtliga medverkande träningsanläggningar hittar du på hemsidan: http://www.100procentrenhardtraning.se/