Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika!

Laddar Karta...

Datum/Tid
04/09/2019
09:00 - 16:15

Plats
Växjö konserthus


Narkotikakonferens med fokus på narkotika

Hur ser narkotikautvecklingen ut? Vilka är trenderna?
Vad händer i de länder och stater där cannabis har avkriminaliserats? Och hur farligt är egentligen cannabis – för de som brukar och för samhället i stort? Länsstyrelserna i Syd och Polisen bjuder in till kunskapshöjande konferens.

Tema för konferensen är kartläggning, lägesbild och omvärldsbevakning. Förmiddagen ger en bild av narkotikasituationen i Sverige med en utblick internationellt. Eftermiddagen består av valbara seminarium. Exempel på teman som berörs är; flöde och beslag, öppna drogscener, skadeverkningar till följd av narkotikabruk, narkotika ur ett jämställdhetsperspektiv och riskgruppen ensamkommande barn. Aktuell kunskap gällande Tramadol, avlopps­mätningar och insatser i arbetslivet kommer även att presenteras.

Bland annat medverkar Ulric Hermansson, forskare Karolinska Institutet, lokalpolisområdeschef Malena Grann, journalist Pelle Olsson, och Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi. Vi får också en exklusiv förinspelad föreläsning av just nu högaktuella Alex Berenson, amerikansk författare och journalist.

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, landsting/region, idéburensektor och näringsliv. Du kan t.ex. jobba inom eller ansvara för barnomsorg och utbildning, miljö, hälso- och sjukvård, integration, folkhälsa, socialtjänst, arbetsmarknad, brottsförebyggande, HR/personal, m.m.

Klicka här för att komma vidare till anmälan och se fullständigt program för konferensen.
Observera att antalet platser är begränsade och att sista anmälningsdag är den 5 augusti.