Utbildning – handledning och processtöd för en tobaksfri skoltid.

Laddar Karta...

Datum/Tid
28/05/2019
08:30 - 16:30

Plats
Hotell Rådmannen, Alvesta


Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg har tillsammans ett långsiktigt tobaksförebyggande arbete inom ramen för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. En viktig del i detta arbete är att stödja länets skolor att genomföra tobaksfri skoltid.

Därför erbjuder vi länets skolor en utbildningsdag som syftar till att ge deltagarna kunskap, metod och verktyg för att de ska kunna leda och ge processtöd i arbetet för en tobaksfri skoltid i sin skola. I erbjudandet ingår även återkommande handledningsstöd för deltagarna. Metoden har testats i ett 70-tal skolor runt om i landet och utvärderats med goda resultat. Detta kostnadsfria erbjudande till skolorna gäller endast denna gång, fortsättningsvis kommer det att vara avgiftsbelagt.

Målgrupp: personal från länets högstadie- och gymnasieskolor, minst två deltagare från varje skola. Deltagarna förutsätts ha mandat att bedriva arbetet för en tobaksfri skoltid på sin skola. Minst tre skolor måste anmäla sitt intresse för att satsningen ska genomföras.
Datum: 28 maj 2019 kl. 8.30 och 16.30
Plats: Alvesta, Hotell Rådmannen. Vi bjuder på fika och lunch

Anmälan:Klicka här för att komma till anmälan. Utbildningsdagen och handledningsstödet under läsåret 2019/2020 är kostnadsfritt.

Frågor: Ingrid Edvardsson Aurin, Region Kronoberg, Telefon: 0470 -588531
Anna Ståhl, Länsstyrelsen, Telefon: 010 223 71 82

Program

08.30 – 09.00 Registrering och fika

09.00 – Utbildningsdagen startar. Innehåll:

Varför ska vi arbeta för en tobaksfri skoltid? – Argument, forskningsstöd och koppling till skolans uppdrag • Sex steg till en tobaksfri skoltid – Presentation av processmodell, metod och verktyg • Handledarrollen – Regionalt, kommunalt och i skolan – och hur kan vi stötta varandra? • Projektet fortsättning – hur går vi vidare i kommunerna och skolorna? Fortsatt stöd under höstterminen.

16:30 – Utbildningsdagen slutar

Utbildare under dagen är Niklas Odén tidigare projektledare för Tobaksfri skoltid NU! Niklas har över 20-års erfarenhet av hälsofrämjande och tobaksförebyggande arbete i skola och andra barn och ungdomsmiljöer. Han har projektlett samtliga A Non Smoking Generations metodutvecklingsprojekt sedan 2003 och har även anlitats som expert av Skolverket inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag kring ANDT (2013 – 2015).

Välkommen!