Webbinarium: problematiskt spelande och dess ekonomiska konsekvenser

Laddar Karta...

Datum/Tid
26/08/2019
11:30 - 16:00

Plats
Länsstyrelsen i Kronobergs län


Välkommen till en dag om problematiskt spelande och dess ekonomiska konsekvenser.

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. De ekonomiska konsekvenserna kan orsaka stora problem både för den spelande själv och dess anhöriga. Du som på olika sätt möter personer gällande ekonomi eller frågor som kan beröra ekonomi hälsas välkommen till en dag där vi fokuserar på tidig upptäckt, ökad samverkan och arbetssätt för att förhindra livslånga ekonomiska och sociala konsekvenser för de berörda.

Webbinariet kommer att genomföras i Länsstyrelsens lokaler i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Dagen syftar till att ge dig kunskap genom goda exempel, workshops och dialog.

Programpunkter:

  • Ur en spelbehandlares vardag
  • Skuld- och budgetsrådgivarens arbete i samverkan gällande spel
  • Spelfriheten – en lösning för vardagsekonomin?
  • I huvudet på en spelare
  • Workshops och dialog

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som arbetar med frågor gällande ekonomi eller möter personer i behandling gällande spel, som kan beröra ekonomi. Exempelvis du som arbetar inom kommunens skuld-och budgetrådgivning, Kronofogden, socialtjänsten (barn och familj/missbruk), Regionens missbruksvård och psykiatri samt bank eller ekonomisk rådgivare.

VAR: Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8 i Växjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

ANMÄLAN: Klicka här för att komma till anmälan. Sista dag för anmälan är den 9 augusti 2019