Regional handlingsplan Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Region Kronoberg och Länsstyrelsen har fattat beslut om att ställa sig bakom målet om Tobacco Endgame – att andelen dagligrökare minskar till 5 procent år 2025. Vi ser att det är ett ambitiöst, men inte ett omöjligt mål att uppnå. Och lyckas vi är vinsterna många. Om Kronobergs län skulle lyckas att minska andelen dagligrökare … Continued

Diplomerade/omdiplomerade gym – 100 % ren träning Kronoberg

Vi är mycket glada över att det är allt fler träningsanläggningar som vill medverka i arbetet med 100 % ren träning. För 2018 har 12 träningsanläggningar blivit diplomerade och är därmed 100 % GYM. Diplomeringskravet består av fem delar: Kontinuerlig utbildning av personal Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning Ha ett samarbete med … Continued

Folkhälsa är politik! Politikerutbildningar 7-9 november 2017

Folkhälsa handlar om politik! En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja goda levnadsvanor liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell, men beror också på de möjligheter … Continued

Möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp

Två gånger per år samlas representanter från länets olika arbetsgrupper som finns gällande ANDT till ett möte i samrådsgruppen. Det senaste mötet genomfördes den 26 oktober och representanter från följande arbetsgrupper deltog: Nätverk för länsgemensamt folkhälsoarbete SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) PRODIS (PReventiOn av Dopning i Sverige) Nätverk för tobakshandläggare Nätverk för alkoholhandläggare … Continued

Stort intresse för antidopningsutbildning

Den 18 oktober anordnare Livsstil Kronoberg en utbildning gällande dopning  som främst vände sig till polisen, tullverket, kriminalvården, ordningsvakter och vård- och behandlingspersonal. Ett stort antal deltagare från samtliga dessa professioner deltog vid utbildningen, och kom från både Kronoberg och Kalmar län. Föreläsare vid utbildningen var Johan Öhman som är projektledare för 100 % ren träning Kronoberg. … Continued

“Varannan vatten”- kampanj på Linnéuniversitetet

Under introduktionsveckan på Linnéuniversitetet anordnas en rad olika aktiviteter för att hälsa nya studenter välkomna. Under veckan var Livsstil Kronoberg där och i samverkan med Linnéuniversitetets ANDT-grupp och delade vi ut över 2000 vattenflaskor till studenterna. Kampanjen förmedlar budskapet “Varannan vatten – behåll kollen, drick med måtta. Om du varvar med vatten mår du bättre både ikväll och imorgon”. … Continued