Gemensam träff för Linnéuniversitetets ANDT-grupper

Den 28 februari anordnades den årliga gemensamma träffen mellan Linnéuniversitetets ANDT-grupper i Kalmar och i Växjö. De årliga träffarna syftar till erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllnad, samt möjlighet för att initiera gemensamma ANDT-insatser riktade mot Linnéuniversitetets studenter.

Denna gången träffades vi på Länsstyrelsen i Kalmar, och det var en god representation från såväl Studenthälsan, Linnéstudenterna, studentpubarna, Växjö kommun och Kalmar kommun, polisen, Region Kronoberg och Landstinget Kalmar och Länsstyrelserna.

Fokus för träffen var cannabis, och syftet var att tillsammans komma ett steg längre i det förebyggande arbetet mot narkotika för målgruppen studenter. Anna Raninen från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) deltog och bidrog med sina erfarenheter och tips vad gäller att kommunicera och förmedla ett budskap om cannabis till gruppen studenter/unga vuxna.