Anna Ståhl, Regional ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 82

Agnes Ysander, Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: agnes.ysander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 16

Pia Johansson, Alkohol- och tobakshandläggare, samordnare föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: pia.g.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 74 26

Emma Johansson, Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg
E-post: emma.1.johansson@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 85 41

Scott Goodwin, Kommunpolis Växjö, Polismyndigheten
scott.goodwin@polisen.se
Tel: 11414