Möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp

Två gånger per år samlas representanter från länets olika arbetsgrupper som finns gällande ANDT till ett möte i samrådsgruppen.

Det senaste mötet genomfördes den 26 oktober och representanter från följande arbetsgrupper deltog:

 • Nätverk för länsgemensamt folkhälsoarbete
 • SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken)
 • PRODIS (PReventiOn av Dopning i Sverige)
 • Nätverk för tobakshandläggare
 • Nätverk för alkoholhandläggare
 • Linnéuniversitetets ANDT-grupp
 • Arbetsgrupp missbruks- och beroendevård
 • Barnens bästa i Kronoberg
 • Tobacco endgame
 • Idéburen sektor
 • Länets kommunpoliser

Dagen innehöll en presentation av antidopningsarbetet i Kronobergs län.Scott Goodwin som är kommunpolis i Växjö informerade om polisens antidopningsarbete och samverkan med länets träningsanläggningar.

Lisa Gunnarsson som arbetar på infektionskliniken, Region Kronoberg informerade också om den sprututbytesverksamhet som nu har funnits i länet i snart ett år.Länets ANDT-arbete

Genom Martina Boson från studenthälsan vid Linnéuniversitetet fick gruppen veta mer om Linnéuniversitetets ANDT-grupp och de ANDT-insatser som sker på universitetet. Positivt att höra om den utveckling som Linnéuniversitetet ANDT-grupp har genomgått, från att vara ett informationsnätverk till en arbetsgrupp..

Dagen avslutades med erfarenhetsutbyte mellan de olika arbetsgrupperna. Varje representant fick berätta vad som är aktuellt hos dem gällande ANDT och arbetets koppling till den regionala handlingsplanen.