Du som förälder kan göra skillnad
Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. De som börjar tidigt med rökning har dessutom ett mer regelbundet bruk jämfört med de som börjat senare. Det finns därmed stora vinster för samhälle och individ om debuten senareläggs.

Därför vill vi se en kraftig minskning av rökning hos ungdomar – Som förälder spelar du en oerhörd roll och här nedan har vi samlat några saker att tänka på:

CITAT FRÅN VÅR UNDERSÖKNING

“Vill du ha det [tobak] så är det bara att lyfta luren, så har du det om en minut.”
“Grupptryck, alla kompisar rökte. Det var för att vara cool.”
“Det är föräldrarna som behöver prata med barnen tidigt. Vid 9-10 år och förklara att det inte är bra.”
FAKTARUTA

Vi på Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län önskar få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.
Vi har därför gjort en målgruppsanalys på temat.

Resultatet ska ligga till grund för länens fortsatta tobaksförebyggande arbete med inriktning på skolan.

Sammanlagt har 24 fokusgrupper genomförts på åtta olika skolor (fyra högstadie- och fyra gymnasieskolor).
Tre fokusgrupper har genomförts per skola:
En med tobaksbrukande elever, en med icke-tobaksbrukande elever och en med personal.

Skolorna finns på följande platser:
Gnosjö, Jämjö, Högsby, Habo, Markaryd, Ronneby, Tingsryd och Nybro.
INFORMATION FRÅN CANCERFONDEN

Rökningen kostar samhället cirka 75 miljarder kronor årligen enligt senaste beräkningar från Tobaksfakta.
En cigarett producerar 7 000 olika ämnen och många av dessa har kända skadeeffekter på kroppen.
Ett sextiotal av de ämnen som finns i en cigarett är cancerogena. Dessutom innebär rökning en stor risk att dö av hjärtinfarkt, stroke eller KOL.
Mer än varannan rökare dör i förtid och i snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv.
INFO

Ny tobakslag från 1 juli 2019.

Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.
Den nya tobakslagen innefattar bland annat
rökförbud på lekplatser, idrottsplatser,
uteserveringar, busshållplatser
och tågperronger.