Problemen kopplade till ANDTS, brottslighet och otrygghet kan inte lösas av en enskild aktör. Det handlar om utmaningar som kräver att aktörer på olika nivåer och i olika verksamheter agerar effektivt tillsammans. Kronobergs målsättning är att länets arbete kring ANDTS, brott och otrygghet kännetecknas av helhetssyn, samsyn och samhandling för att nå en optimal användning av samhällets resurser.

Den här hemsidan ska ses som ett stöd och en vägledning för kommuner, myndigheter, idéburna organisationer och näringslivet i deras arbete kring ANDTS, förebyggande av brott och trygghetsskapande åtgärder.

Se film med exempel på Livsstil Kronobergs arbete

 

 

Evenemang

Exempel ur verksamheten

Länsmöte med fokus på ny regional handlingsplan utifrån den förnyade nationella ANDTS-strategin

Den 21 april bjöd Livsstil Kronoberg in till ett länsmöte med rubriken ” Tillsammans för ett tryggt och hållbart Kronoberg”. Mötet anordnades i anslutning till lanseringen av den nya nationella ANDTS-strategin, som presenterades samma dag. Fokus för mötet var det länsgemensamma ANDTS- och brottsförebyggande arbetet. Med en ny nationell strategi på plats – hur kan vi … Continued

Kommunbesök med fokus på det lokala ANDTS- och brottsförebyggande arbetet

Som ett led i processen med att ta fram en ny regional handlingsplan för länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete, så genomfördes under januari månad digitala kommunbesök i samtliga länets kommuner. Livsstil Kronoberg mötte då kommunens ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare samt kommunpolis. Det blev åtta mycket givande möten, där vi bland annat diskuterade vilka utmaningar som kommunerna … Continued

Nätverksträff med fokus på att utveckla samverkan med civilsamhället

Ewa Jonsson, strateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län deltog under fredagseftermiddagen på nätverksträff för arbetsgrupperna kommunpoliser, BF-samordnare samt idéburen sektor och föreläste om civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet. Ewa har lång och bred erfarenhet av arbete inom civilsamhället och lyfte många viktiga aspekter av samverkan. Hon lyfte många exempel på god samverkan och att … Continued
Nyhetsarkiv »