Digital föreläsning om dopning, kosttillskott och skeva kroppsideal, 2/12 2020

Läs mer om föreläsningen här

Livsstil Kronoberg – inbjudan till gemensam träff, 15/12 2020

Läs mer om träffen här