Nytt nyhetsbrev social hållbarhet

Ett nytt nyhetsbrev från Social hållbarhet på Länsstyrelsen är ute nu. Om du inte redan är prenumerant, anmäl eventuellt intresse till e-post: pia.ronn.johansson@lansstyrelsen.se Något av innehållet från årets fjärde och sista nyhetsbrev: Tema brottsförebyggande Aktuellt 100 % ren hårdträning  Mottagandet av nyanlända i länet 2020 och 2021  Den strategiska regionala överenskommelsen Mottagande och etablering i arbets- … Continued

Föräldrars inställning kan avgöra om barn blir tobaksbrukare eller inte

Av de som röker börjar hela 90 procent innan de fyllt 18 år. Inställningen hos vårdnadshavare och förälder är avgörande när det handlar om att förebygga tobaksbruk hos barn. Under den Tobaksfria veckan, som inleds idag, riktar sig därför Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner, särskilt till alla föräldrar, som kan göra mycket för att skydda … Continued

Nytt pedagogiskt material för skolans hälsofrämjande arbete!

Sedan 2003 har Region Kronoberg genomfört enkätundersökningar till barn och ungdomar i länet. Arbetet sker i samverkan med länets skolor och är en viktig del i kartläggningen av hur barn och unga i länet mår. Utifrån undersökningens resultat har nu ett pedagogiskt material tagits fram – Bästa hälsan! Materialet är tänkt att vara ett stöd … Continued

Filmade föreläsningar från Narkotikakonferens 26 maj 2020

Den 26 maj 2020 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN, en gemensam narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt. Konferensen webbsändes och intresset för dagen var stort, där över 2000 personer deltog. Samtliga föreläsningar filmades i förväg på grund av Covid-19.För att hindra smittspridning … Continued

Kampanjen rökfria miljöer

  Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Det betyder att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger och vid entréer och idrottsanläggningar. Av omtanke! Läs mer om kampanjen Rökfri Miljö genom att klicka här.

Anmäl dig till den webbsända narkotikakonferensen! Visas den 26 maj.

Länsstyrelserna i syd (Blekinge, Halland,Jönköping, Kalmar och Kronoberg) tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en förinspelad webbsändning den 26 maj. En kunskapshöjande konferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt av narkotikabruk. Program och anmälningsformulär hittar på Länsstyrelsens hemsida – klicka här. 

Länets första ANDTS-coacher är utbildade!

I förra veckan genomfördes länets första utbildning för ANDTS-coacher i Kronobergs län. Under två dagar utbildades 20 personer och fick verktyg för att möta barn och unga i frågor kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. En ANDTS-coach är en person med fördjupad kunskap inom ANDTS och ska verka som en resurs för både … Continued

Hur ser ANDT-utvecklingen ut bland unga i din kommun?

År 2003 genomfördes för första gången enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Sedan dess har Region Kronoberg genomfört undersökningen vart tredje år, nu senast hösten 2018. Enkäten riktar sig till samtliga länets elever i åk 5, 8 och gy åk 2 och inkluderar frågor inom områdena hälsa, levnadsvanor, sociala relationer och skola. … Continued