Narkotikakonferens 2021 – inspelade föreläsningar

Den 18 maj 2021 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN, en gemensam narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. Konferensen sändes live och intresset för dagen var stort, där över 1500 personer deltog.  Nedan kan du ta del av samtliga föreläsningar från konferensdagen. De är textade … Continued

Film om Livsstil Kronobergs arbete

Under våren har vi i beredningsgruppen haft ett samarbete med studenter i Globala studier vid Göteborgs universitet. Under sitt sista läsår på kandidatprogrammet har de haft i uppgift att kommunicera hållbarhet. Vi är glada att de tog kontakt med oss och ville göra något för att synliggöra arbetet i länet! Resultatet blev en film som … Continued

En förnyad nationell ANDTS-strategi 2021-2025

I mars 2021 överlämnade regeringen sitt förslag till en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 till riksdagen. Riksdagen väntas fatta beslut om propositionen i juni 2021. I filmen nedan presenterar socialminister Lena Hallengren strategins inriktning. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell talar om respektive … Continued

Save the date – narkotikakonferens 18 maj!

På vilket sätt kan vi samverka för att förebygga bruk av narkotika? Det är temat för året på södra Sveriges största konferens om narkotika. Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på samverkan och sekretess. Konferensen är den tredje som genomförs, … Continued

Dags för ny regional handlingsplan!

Livsstil Kronoberg har nu påbörjat arbetet och processen med att ta fram en ny regional handlingsplan för det ANDTS- och brottsförebyggande arbetet i Kronoberg. Handlingsplanen ska gälla för perioden år 2022-2026, och kommer att utgå från den nya nationella ANDTS-strategi som beslutas om i mars i år, samt det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. En … Continued

Missa inte uppmärksamhetsveckan Spela roll!

Uppmärksamhetsveckan “Spela roll!” infaller årligen den vecka då Alla hjärtans dag är, vilket 2021 innebär 8-14 februari. Då uppmärksammar många länder runt om i världen alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I år är det tio år sedan Sverige uppmärksammade veckan för första gången! Under veckan kommer det … Continued

Nytt nyhetsbrev social hållbarhet

Ett nytt nyhetsbrev från Social hållbarhet på Länsstyrelsen är ute nu. Om du inte redan är prenumerant, anmäl eventuellt intresse till e-post: pia.ronn.johansson@lansstyrelsen.se Något av innehållet från årets fjärde och sista nyhetsbrev: Tema brottsförebyggande Aktuellt 100 % ren hårdträning  Mottagandet av nyanlända i länet 2020 och 2021  Den strategiska regionala överenskommelsen Mottagande och etablering i arbets- … Continued

Föräldrars inställning kan avgöra om barn blir tobaksbrukare eller inte

Av de som röker börjar hela 90 procent innan de fyllt 18 år. Inställningen hos vårdnadshavare och förälder är avgörande när det handlar om att förebygga tobaksbruk hos barn. Under den Tobaksfria veckan, som inleds idag, riktar sig därför Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner, särskilt till alla föräldrar, som kan göra mycket för att skydda … Continued

Nytt pedagogiskt material för skolans hälsofrämjande arbete!

Sedan 2003 har Region Kronoberg genomfört enkätundersökningar till barn och ungdomar i länet. Arbetet sker i samverkan med länets skolor och är en viktig del i kartläggningen av hur barn och unga i länet mår. Utifrån undersökningens resultat har nu ett pedagogiskt material tagits fram – Bästa hälsan! Materialet är tänkt att vara ett stöd … Continued