En förnyad nationell ANDTS-strategi 2021-2025

I mars 2021 överlämnade regeringen sitt förslag till en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 till riksdagen. Riksdagen väntas fatta beslut om propositionen i juni 2021.

I filmen nedan presenterar socialminister Lena Hallengren strategins inriktning. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell talar om respektive myndighets arbete med ANDTS-strategin.

Den 21 april anordnade Livsstil Kronoberg ett länsmöte med utgångspunkt i den nya nationella strategin, och med fokus på den kommande regionala handlingsplanen för ANDTS- och brottsförebyggande arbete. Om det mötet kan du läsa mer i länken nedan:

Länsmöte med fokus på ny regional handlingsplan utifrån den förnyade nationella ANDTS-strategin – Livsstil Kronoberg