Filmade föreläsningar från Narkotikakonferens 26 maj 2020

Den 26 maj 2020 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN, en gemensam narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt. Konferensen webbsändes och intresset för dagen var stort, där över 2000 personer deltog. Samtliga föreläsningar filmades i förväg på grund av Covid-19.För att hindra smittspridning kunde inga resor genomföras för inspelning, utan har skett med hjälp av olika aktörer i hela landet.

 

De filmade föreläsningarna är ej längre tillgängliga.

 

Förmiddagens föreläsningar
Inledande tal. Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

 

Hur ser narkotikautvecklingen ut i Sverige? Charlotta Rehnman Wigstad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

 

Senaste forskningen gällande skadeverkningar av cannabis. Maria Renström, f.d. chef för regeringens ANDT-sekretariat och expert på narkotikafrågor vid WHO

 

Narkotikaanvändning och misstankar om bruk – utifrån kön och socioekonomi. Jon Lundgren, Brottsförebyggande rådet

 

Aktuell lägesbild av narkotikautvecklingen och dess koppling till organiserad brottslighet. Patrik Andersson, Polisen

 

Verkningsfullt förebyggande arbete – vikten av struktur och insatser utifrån lokala behov. Åsa Domeij, Folkhälsomyndigheten

 

Eftermiddagspass 1. Narkotikaförebyggande metoder riktat till barn och unga
Tryggare Skola – för ett mer systematiserat förebyggande arbetet. Marika Haug, Tryggare Sverige

 

ANDT på schemat. Kristofer Odö, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

 

KAGG-piloten. Maria Thörnklo och Marie Lindblad, Lars Kaggskolan

 

ANDTS-coach Kronoberg. Nicklas Lundgren och Emma Johansson, Region Kronoberg

 

Svenskar och invandrare mot narkotika. Redar Baskin, SIMON

 

Att få igång ett ungdomsdrivet narkotikaförebyggande arbete. Sofie Levin, Unga drogförebyggare
Obs! Ny adress till Unga Drogförebyggares hemsida: www.ungadrogforebyggare.wordpress.com
Droghandboken. Sara Heine, Narkotikapolitiskt center

 

Eftermiddagspass 2. Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk
Möjliga åtgärder i arbetslivet för tidig upptäckt. Ulric Hermansson, Karolinska Institutet

 

Narkotikaförebyggande arbete generellt med fokus situationell prevention kring krogar och evenemang. Patrik Widell, Polisen

 

Tillsammans mot nätdroger. Ulrika Viklund, Länsstyrelsen Västernorrland och Robert Janeheim, Polisen

 

SAMMIK – Samverkan mot missbruk i Kalmar. Karl Ljungqvist, Polisen och Daniel Asp, Alkohol- och Drogmottagningen Kalmar kommun

 

Svenskar och invandrare mot narkotika. Redar Baskin, SIMON

 

DOP – metodstöd mot droghantering på offentliga platser, Charlotta Thodelius, Chalmers tekniska högskola