Länets första ANDTS-coacher är utbildade!

I förra veckan genomfördes länets första utbildning för ANDTS-coacher i Kronobergs län. Under två dagar utbildades 20 personer och fick verktyg för att möta barn och unga i frågor kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. En ANDTS-coach är en person med fördjupad kunskap inom ANDTS och ska verka som en resurs för både personal och elever. Som coach ska man känna sig trygg i att arbeta med och hantera dessa frågor. Coacherna kommer framöver att vara en viktig resurs i länet. Livsstil Kronoberg kommer att erbjuda kontinuerliga nätverksträffar och fortsatt kunskapspåfyllnad för coacherna.

Bakgrund till ANDTS-coach

Många verksamheter som arbetar direkt eller indriekt med ungdomar efterfrågar ökad kunskap om ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Det finns även ett behov av att känna sig tryggare i arbetssättet med frågorna. Hälsofrämjnade och förebyggande arbete är en del av skolans verksamhet och behöver ske strukturerat och långsiktigt. I skolans läroplan finns ett tydligt stöd för hälsofrämjande insatser och undervisning om ANDTS. Utifrån detta vill Livsstil Kronoberg bidra till att skapa en platform för att stödja arbete på skolorna.