Missa inte uppmärksamhetsveckan Spela roll!

Uppmärksamhetsveckan “Spela roll!” infaller årligen den vecka då Alla hjärtans dag är, vilket 2021 innebär 8-14 februari. Då uppmärksammar många länder runt om i världen alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I år är det tio år sedan Sverige uppmärksammade veckan för första gången!

Under veckan kommer det bland annat att hållas digitala seminarier via zoom, som arrangeras av Spela Rolls arrangörsgrupp.

Seminarierna riktar sig till de som möter barn och unga (ideellt eller i jobbet), ansvarar för verksamheter för barn och unga eller helt enkelt är intresserade av barns rättigheter och vill lära sig mer om hur man kan stötta barn i familjer där någon dricker för mycket alkohol.

Måndag den 8 februari kl. 14.30-15.30
Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna (och fråga)
Talare: Anna-Carin Magnusson, handledare, föreläsare och specialistsjuksköterska för barn och ungdom

Värd för seminariet: Hela Människan Sverige

Tisdag den 9 februari kl. 14.30-15.30
”Berättelser från barn som lever med föräldrars missbruk”
Talare: Elisabet Näsman, professor i sociologi

Värd för seminariet: Blå Bandet ”Jag ser”

Onsdag den 10 februari kl. 14.30-15.30
Hur kan förskolor tidigt upptäcka barn som har föräldrar med missbruk?
Talare: Jeanette Haglund Svensson, Ersta Vändpunkten

Värd för seminariet: Junis

Torsdag den 11 februari kl. 14.30-15.30
”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?
Talare: Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd

Värd för seminariet: Blå Bandet ”Jag ser”

 

Anmäl dig till seminarierna här:  https://duspelarroll.se/anmalan2021/

Samtliga aktiviteter som äger rum under Spela Roll-veckan finns på https://duspelarroll.se/ 

 

Arrangörer av Spela Roll är: Blå Bandet, CAN; Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Junis, LP-verksamheten, Motorförarnas helnykterhetsförbund, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stockholms läns nykterhetsförbund, Stiftelsen Trygga Barnen och Riksförbundet SIMON.