Narkotikakonferens 2021 – inspelade föreläsningar

Den 18 maj 2021 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN, en gemensam narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. Konferensen sändes live och intresset för dagen var stort, där över 1500 personer deltog. 

Nedan kan du ta del av samtliga föreläsningar från konferensdagen. De är textade och syntolkade. Vill du läsa mer om vad varje föreläsning lyfter kan du ta del av det i programmet för konferensen. 

Program narkotikakonferens 2021

 

Förmiddagens föreläsningar

 

Inledningstal, Malin Almqvist, Länsråd Kronobergs län
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Regeringens förnyade ANDTS-strategi, 2021-2025, Magnus Jonsson, Departementssekreterare, Socialdepartementet
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Årets förebyggarkommun, Ammi Karlsson Pye, Samordnare ANDTS prevention i Västerås stad
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis i brottsförebyggande arbete med barn och unga, Anna Gavanas, Utredare och Henrik Angerbrandt, utredare, Brottsförebyggande rådet
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Den svenska narkotikamarknaden, Ulf Guttormsson, utredare CAN och Patrik Andersson, Polisen
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet, Ann-Sofie Hermansson, Särskild utredare, Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14)
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Eftermiddagens föreläsningar
Spår 1

 

100 dagar – ingen verkan utan samverkan, Pelle Persson, Teamledare, Migrationsverket
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Narkotikafri arbetsmarknad med friska medarbetare och trygga arbetsplatser, Viktoria Lundqvist, Arbetsrättsjurist, Industriarbetsgivarna och Martin Jonsson, Ombudsman, Svenska Transportarbetareförbundet
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Samverkan – på vems villkor? Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, Verdandi
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Borås gym i samverkan för dopningsfri miljö – hur bygger man upp och bibehåller en samverkan med över 30 aktörer? Emelie Risbeck, utvecklingsledare folkhälsa, Borås Stad och Karin Danehammar, Verksamhetschef, Friskis&Svettis Borås
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Panelsamtal med fokus på samverkan och sekretess, Medverkar gör föreläsare från dagens konferens i form av Ann-Sofie Hermansson, särskild utredare Emelie Risbeck, utvecklingsledare folkhälsa och Freddy Nilsson kommunpolis.
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Spår 2

 

Samverkan över myndighetsgränser, Martin Petersson, Avdelningschef Kontroll, Tullverket
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

BID Malmö – en samverkansprocess för att skapa trygga och trivsamma miljöer, Tobias Bråhammar, Kommunpolis, Freddy Nilsson, Kommunpolis och Hjalmar Falck Verksamhetschef BID Malmö
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

En blå wipe – och sen då? Anneli Svensson, kommunpolis Georges Chayeb, tillståndshandläggare och Peter Hammarström, ordförande krögarföreningen, Falkenberg
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning

 

Sociala insatsgrupper. Risk – Behov – Mottaglighet, Johanna Sollerman, strateg för det brottsförebyggande arbetet, Örebro kommun
Inspelad föreläsning
Inspelad föreläsning inklusive syntolkning