Hur ser ANDT-utvecklingen ut bland unga i din kommun?

År 2003 genomfördes för första gången enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Sedan dess har Region Kronoberg genomfört undersökningen vart tredje år, nu senast hösten 2018. Enkäten riktar sig till samtliga länets elever i åk 5, 8 och gy åk 2 och inkluderar frågor inom områdena hälsa, levnadsvanor, sociala relationer och skola. … Continued

Vad ser du för behov inför år 2020?

  Vilka behov ser du kopplade till arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)? Är det någon särskild typ av kunskap eller information som efterfrågas kopplat till ANDTS? Ser du behov av samverkan/utbyte med andra aktörer gällande ANDTS? Vi i Livsstil Kronoberg är måna om att de insatser som vi genomför är aktuella … Continued

Livsstil Kronoberg finns på Facebook

Följ gärna vårt facebook-konto. Vill du få snabba uppdateringar om det arbete vi bedriver inom Livsstil Kronoberg? Följ vårt arbete via facebook! Klicka här för att komma till vår Facebook-sida.

Ny ANDT-strategi och åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

Regeringen har nu presenterat planerna för att ta fram en ny ANDT-strategi som ska gälla från 2021. Det blir ett starkt fokus på N (narkotika) i den nya strategin. BRÅ ska uppdatera kunskapen om narkotikamarkanden i Sverige. Polismyndigheten ska förstärka arbetet mot den illegala handeln med narkotika och  Postlagens bestämmelse om tystnadsplikt ska ses över. … Continued

Narkotikakonferens med fokus på cannabis, 4 september 2019

Den 4 september 2019 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län en gemensam narkotikakonferens med fokus på cannabis. Intresset för dagen var stort, över 400 personer deltog. Dagens föreläsingar filmades, och dessa filmer, samt respektive föreläsares presentationer finner du nedan (filmade föreläsningar kommer att läggas upp inom kort): Föreläsningar under förmiddagen: Läget … Continued

Nysatsning på vård för rattfulla

Många trafikolyckor är alkohol- eller drogrelaterade. En stor andel av de förare som är inblandade i dödsolyckor har också mycket höga promillehalter, vilket tyder på ett alkoholberoende. Risken för återfall i rattfylleribrott är stor och många återkommer i polisens kontroller. I syfte att minska antalet påverkade förare och öka möjligheten för de som omhändertas för … Continued

Utbildning kring ekobrott

Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi … Continued