Filmade föreläsningar från Narkotikakonferens 26 maj 2020

Den 26 maj 2020 arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län, tillsammans med Polisen och CAN, en gemensam narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt. Konferensen webbsändes och intresset för dagen var stort, där över 2000 personer deltog. Samtliga föreläsningar filmades i förväg på grund av Covid-19.För att hindra smittspridning … Continued

Kampanjen rökfria miljöer

  Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Det betyder att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger och vid entréer och idrottsanläggningar. Av omtanke! Läs mer om kampanjen Rökfri Miljö genom att klicka här.

Anmäl dig till den webbsända narkotikakonferensen! Visas den 26 maj.

Länsstyrelserna i syd (Blekinge, Halland,Jönköping, Kalmar och Kronoberg) tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en förinspelad webbsändning den 26 maj. En kunskapshöjande konferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt av narkotikabruk. Program och anmälningsformulär hittar på Länsstyrelsens hemsida – klicka här. 

Länets första ANDTS-coacher är utbildade!

I förra veckan genomfördes länets första utbildning för ANDTS-coacher i Kronobergs län. Under två dagar utbildades 20 personer och fick verktyg för att möta barn och unga i frågor kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. En ANDTS-coach är en person med fördjupad kunskap inom ANDTS och ska verka som en resurs för både … Continued

Hur ser ANDT-utvecklingen ut bland unga i din kommun?

År 2003 genomfördes för första gången enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Sedan dess har Region Kronoberg genomfört undersökningen vart tredje år, nu senast hösten 2018. Enkäten riktar sig till samtliga länets elever i åk 5, 8 och gy åk 2 och inkluderar frågor inom områdena hälsa, levnadsvanor, sociala relationer och skola. … Continued

Vad ser du för behov inför år 2020?

  Vilka behov ser du kopplade till arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)? Är det någon särskild typ av kunskap eller information som efterfrågas kopplat till ANDTS? Ser du behov av samverkan/utbyte med andra aktörer gällande ANDTS? Vi i Livsstil Kronoberg är måna om att de insatser som vi genomför är aktuella … Continued

Livsstil Kronoberg finns på Facebook

Följ gärna vårt facebook-konto. Vill du få snabba uppdateringar om det arbete vi bedriver inom Livsstil Kronoberg? Följ vårt arbete via facebook! Klicka här för att komma till vår Facebook-sida.

Ny ANDT-strategi och åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

Regeringen har nu presenterat planerna för att ta fram en ny ANDT-strategi som ska gälla från 2021. Det blir ett starkt fokus på N (narkotika) i den nya strategin. BRÅ ska uppdatera kunskapen om narkotikamarkanden i Sverige. Polismyndigheten ska förstärka arbetet mot den illegala handeln med narkotika och  Postlagens bestämmelse om tystnadsplikt ska ses över. … Continued