Vad ser du för behov inför år 2020?

 

  • Vilka behov ser du kopplade till arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)?
  • Är det någon särskild typ av kunskap eller information som efterfrågas kopplat till ANDTS?
  • Ser du behov av samverkan/utbyte med andra aktörer gällande ANDTS?

Vi i Livsstil Kronoberg är måna om att de insatser som vi genomför är aktuella och av värde för länets aktörer. För att säkerställa detta utgår vi både från olika aktörers regionala och lokala data, såväl som via inspel från Livsstil Kronobergs olika arbetsgrupper.

Men vi tror att det finns fler som kan ha viktiga inspel och behov att lyssna till inför vår verksamhetsplanering för nästa år.
För att de insatser som Livsstil Kronoberg genomför nästa år ska bli så bra och givande som möjligt önskar vi hjälp från dig.

Har du någon input att ge utifrån de tre frågeställningarna ovan, så skriv dessa i ett mail och skicka till: anna.stahl@lansstyrelsen.se

Stort tack på förhand!