Antidopningsutbildning 100 % ren hårdträning 27 april

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
27/04/2021
09:00 - 15:30


Välkommen till antidopningsutbildning 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar

Denna utbildning anordnas av Länsstyrelserna i Kronobergs län, Kalmars län och Jönköpings län
och är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i samarbete mellan
Smålandslänen. Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid polismyndighet, landsting, kommun, åklagarmyndighet eller skola.

Program för dagen:
09:00 Hej & Välkomna! Inledning – 100 % Ren hårdträning
09:15 Anabola androgena steroider – Vad är AAS? Tecken, symptom, medicinska och
sociala konsekvenser, Johan Öhman BoJ Utbildning AB
10:30 Paus
10:45 Kosttillskott – orimliga förväntningar förenat med risk eller rimliga förväntningar
helt utan risk? Johan Öhman BoJ Utbildning AB
12:00 Lunch
13:00 Lagar & Kontroller, Idrottens del, Nicklas Wiberg RF/SISU Småland
13:45 Paus
13:50 Lagar & Kontroller, Polisens del, Fredrik Rönnberg Polisen Jönköping
14:35 Paus
14:50 Kommunicera antidopning, Johan Öhman BoJ Utbildning AB
15:20 Avslutning med kunskapstest

Diplom erhålls vid fullständig närvaro samt godkänt kunskapstest.

Anmälan
Anmäl dig till Johan Öhman på mejladress bosseochjohanutbildning@gmail.com senast den 22 april!
Utbildningen är kostnadsfri. OBS! Vid oanmält avhopp efter den 22 april debiteras utbildningskostnaden på 1000 kr.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Bakgrund & Syfte
Initiativet till 100% Ren Hårdträning kom från gymmen själva. Mot bakgrund av ett växande problem med olika dopningspreparat på träningsanläggningar uppdagades en brist i att något organiserat preventivt arbete mot dopning inte fanns. Resultatet blev bland annat arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning. Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på
träningsanläggningar. 100% Ren Hårdträning utvecklades 2007 av STAD (Stockholm förebygger alkohol
och drogproblem) med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten och bygger på utbildning av gympersonal, samt samverkan med andra gym, polis och kommun.

Lärandemål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna:
– Beskriva hur arbetsmetoden 100 % ren hårdträning fungerar
– Redogöra för aktuell lagstiftning gällande AAS samt hur den tillämpas
– Förklara hur kroppen kan påverkas av anabola androgena steroider
– Förklara vad ett kosttillskott är och hur det kan påverka kroppen
– Känna till vilka grupper i samhället som i störst utsträckning använder sig av AAS
samt av vilken anledning de gör det
– Beskriva regelverk och styrning av idrottens antidopingarbete
– Förklara skillnader och likheter mellan samhällsdopingen och idrottsdopingen

Innehåll
Under utbildningen behandlas bland annat följande innehåll:
• Arbetsmetoden
Bakgrund, utbildning av nyckelpersoner, diplomering av träningsanläggningar samt
utvecklingen av ett aktivt samarbete.
• Anabola steroider
Doping som samhällsproblem, riskgrupper, användandet och dess faser, kroppens påverkan.
• Idrottens antidopingarbete
Regelverk och styrning, mål med arbetet, statistik kring användandet, ledare, instruktörers,
funktionärers samt utövares ansvar.
• Kosttillskott
Definitioner av kosttillskott, användning av kosttillskott och dess påverkan på kroppen, försäljning
av kosttillskott och problemen med vissa kosttillskott.
• Polisens antidopingarbete
Lagstiftningen, polisens arbete med antidoping, den enskildes möjligheter och ansvar.

Upplägg och omfattning
Utbildningen är uppdelad i block där varje block genomförs med fokus på aktivt
lärande i samverkan med andra. Bland annat genom föreläsningar, diskussioner
och till viss del övningar. Utbildningens utformning bygger på att deltagaren är
närvarande och aktiv under utbildningens samtliga delar.

Intyg
För att deltagaren ska erhålla ett intyg/diplom, krävs aktivt deltagande under hela utbildningen samt ett godkänt resultat på det avslutande provet.