Fördjupande utbildning i behandling av spelberoende

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
11/11/2021 - 19/11/2021
09:00 - 16:00


Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län bjuder in till en fördjupande utbildning i behandling av spelberoende. Utbildningen anordnas på efterfrågan från kommuner och regioner i våra län. Utbildningen i KBT-baserad behandling av personer med hasardspelsyndrom leds av psykolog Liria Ortiz och utgår från manualen ”Till spelfriheten”. Utbild­ningens mål är att lära ut olika pedagogiska verktyg och modeller för att kunna behandla personer med ett överdrivet spelande.

Datum och tid
Utbildningen sker under tre dagar – 11, 12 och 19 november.
Kl. 09:00- 16:00 samtliga dagar.
Plats: Utbildningen ges digitalt via Zoom.

För mer information om utbildningen, samt hur du anmäler dig:
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/kalender/kalenderhandelser—kronoberg/2021-06-22-fordjupande-utbildning-i-behandling-av-spelberoende.html