Inbjudan: Tillsammans för ett tryggt och hållbart Kronoberg

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
21/04/2021
13:00 - 14:30


Välkommen till ett möte med fokus på det länsgemensamma ANDTS- och brottsförebyggande arbetet. Ett arbete som har betydelse både för den enskilde medborgaren och för regionens hållbara utveckling och tillväxt.

 

Mötet anordnas i anslutning till lanseringen av den nya nationella ANDTS-strategin, som presenteras samma dag.
Med en ny nationell strategi på plats – hur kan vi på regional och lokal nivå skapa de bästa förutsättningarna för att målen ska förverkligas? Vad blir viktigt för Kronoberg att prioritera och samhandla kring?

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp – landshövding Maria Arnholm, regiondirektör Martin Myrskog och polisområdeschef Patrik Oldin – presenterar processen med framtagandet av en ny regional handlingsplan för det ANDTS- och brottsförebyggande arbetet.  Det blir också möjlighet till diskussion med fokus på respektive kommuns lokala förutsättningar och möjligheter.

Livsstil Kronobergs samverkansparter: Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Polisen, länets samtliga kommuner, Linnéuniversitetet, Smålandsidrotten, CAN, IOGT-NTO, NBV, KLAN och Våga va

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.