Nätverksträff för 100 % ren hårdträning Småland

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
25/03/2021
10:00 - 12:00


Program:

10:00 Gemensam inledning – 100 % ren hårdträning Småland, Länsstyrelsen: upplägg och
årsplanering, Lina Lindström: presentation av diplomering och kartläggning
10:25 100 % ren hårdträning nationellt – Presentation av PRODIS nationellt
Gerd Nyhem, samordnare, STAD
10:40 Kaffegruppen i Kronoberg – Katja Koivisto, Medley Växjö simhall
10:50 Operation Nyårslöftet – Fredrik Rönnberg, Polisen Jönköping
11:10 Regionala nätverksgrupper – Syfte med dagens träff, vad kan vi stödja med? Vad vill
vi ha ut av nätverket?
12:00 Avslutning och summering

Denna nätverksträff anordnas av Länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län, och är en
av de insatser som görs inom det förebyggande antidopningsarbetet i samarbete mellan
Smålandslänen

.
Anmälan sker senast den 23 mars till:
Anna Ståhl, strateg ANDTS, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se