Anna Ståhl, Regional ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 82

Linda Fetiu, Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: linda.fetiu@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 16

Pia Johansson, Regional alkohol- och tobakshandläggare, regional samordnare föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: pia.g.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 74 26

Emma Johansson, Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg
E-post: emma.1.johansson@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 85 41

Anna Augustsson, Kommunpolis Tingsryd ooch Lessebo, Polismyndigheten
anna.augustsson@polisen.se
Tel: 11414

Kontaktuppgifter till länets ANDTS-coacher

Excelfil