Anna Ståhl, Regional ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 71 82

Jan Borgehed, Regional alkohol- och tobakshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
E-post: jan.g.borgehed@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 74 26

Emma Johansson, Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg
E-post: emma.1.johansson@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 85 41

Staffan Käll, Kommunpolis Älmhult, Polismyndigheten
E-post: staffan.kall@polisen.se
Telefon: 11414

Kontaktuppgifter till länets ANDTS-coacher

Excelfil