Linnéuniversitets ANDT-grupper vill nå ut!

Den 6 mars samlades Linnéuniversitetets ANDT-grupper från Växjö och Kalmar för sitt årliga gemensamma möte. Syftet med ANDT-grupperna är att samverka kring det förebyggande arbetet med ANDT för målgruppen studenter. Mötet innehöll både en regional och lokal lägesbeskrivning kring ANDT-utvecklingen och polisen beskrev också resultatet från den senaste trygghetsmätningen och hur brottsligheten på Campus ser ut.

Huvudspåret under dagen var ett gemensamt arbete kring kommunikation. Hur ser kommunkationen ut kring de flertalet ANDT-insatser som genomförs årligen riktat mot studenterna? Hur kan vi stärka och utveckla den kommunikationen? Tillsammans tog vi konkreta steg vidare i arbetet för att nå ut till de som vi är till för – studenterna.

Om Linnéuniversitetets ANDT-grupper

Linnéuniversitetets ANDT-grupper består av representanter från från Linnéstudenterna, Studenthälsan, studentpubarna, VUGI träningscenter, Växjö och Kalmar kommun, Polisen, Region Kalmar och Region Kronoberg samt Länsstyrelserna. Arbetsgrupperna arbetar i samverkan för ett studentliv fritt från narkotika och dopning med minskade skadeverkningar av alkohol och ett minskat tobaksbruk.