Flera aktörer i samhället har aktualiserat frågan om narkotikasituationen i länet och för att försöka få ett svar på hur det egentligen ser ut anordnade Livsstil Kronoberg en öppen heldagskonferens där olika verksamheter beskrev sitt perspektiv vilket möjliggjorde att deltagarna kunde få många olika informationspusselbitar till helhetsbilden. Representanter fanns på plats från polis, tull, kommun och hälso- och sjukvård och gav sin aktuella bild av hur de upplever narkotikasituationen i länet, såväl som vilka behov av insatser som de ser. Även CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) medverkade. Utifrån deras kunskap och statistik gavs en nationell och bredare bild gällande narkotikasituationen, och vilka skillnader som finns mellan stora och små kommuner.

Nedan visas programmet för dagen. Klicka på rubriken för föreläsningen för att ta del av föreläsarnas presentationer.

Håkan Leifman, CAN 10 april 2018
Håkan Leifman, direktör, CAN

Att mäta kommunens förebyggande arbete
Irma Kilim, samordnare, CAN

Narkotikans påverkan på ett särskilt utsatt område
Admir Smailagic, Polisinspektör, Polismyndigheten

Testning och stöd för att sluta använda droger
Nicklas Lundgren, alkohol, spel och narkotikakonsulent, Primärvårdens hälsoenhet

Insmuggling av narkotika
Martin Petersson, bitr. chef Gränsskyddsenheten Malmö, Tullverket

Mätning av narkotika i avloppsvatten
Kent Johansson, samordnare och Jörgen Gustavsson Blommendahl, folkhälsosamordnare, Växjö kommun

Narkotikainsats under Emmabodafestivalen – ur ett jämställdhetsperspektiv
Malena Grann, polisintendent, Polismyndigheten

Livsstil Kronoberg – ett länsgemensamt arbete
Anna Ståhl, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen