Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Kronobergs län, Region Kronoberg och Polisen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur livsstilkronoberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från livsstilkronoberg.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kontakta oss via telefon eller e-post:

telefon: 010- 223 71 82
e-postadress: anna.stahl@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på e-postadress: anna.stahl@lansstyrelsen.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan

  • De pdf:er och powerpointpresentationer som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Detsamma gäller mötesanteckningar och broschyrer.
  • De videor som vi länkar till via webbplatsen är inte syntolkade och några av dem saknar textning.

Följande tillgänglighetsanpassningar genomförs.

  • Alla bilder syntolkas från och med november 2020 för användare av talsyntes.
  • Formulär är anpassade för att kunna fyllas i enbart genom tangentbordet (tabb och enter).
  • Länkar framträder tydligt utan färg. Inga färger som ger sämre kontrast används i text.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kronobergtillsammans.se

Senaste bedömningen gjordes den 12 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2021.

Webbplatsen publicerades 2017.