Samrådsgruppen träffades den 12 april 2019 för att lära sig mer om kommunikation kopplat till allas vårt förebyggande uppdrag. Vi kan ha en utmaning i att nå ut med ett budskap om arbete som ger vinster först på lång sikt. Under mötet presenterades flera olika sätt att kommunicera när det är svårt att nå rätt målgrupp med traditionella kommunikationsmetoder.

Dagen inleddes med beskrivning av aktuellt arbete inom Livsstil Kronoberg. Inledningspresentationen finner ni här: Inledning samrådsgruppsmötet.

Inför samrådsgruppen hade varje arbetsgrupp bidraget med något arbete de genomfört som de vill dela med sig av till hela nätverket, vilka viktiga prioriteringar de har för 2019 samt hur de ser på förebyggande av brott kopplat till den arbetsgruppens uppdrag. Presentationen finns här: Arbetsgrupperna i Livsstil Kronoberg.

Länsstyrelsen berättade om vilka olika metoder som används för att sprida budskap om förebyggande arbete kring alkohol. Nya sätt att sprida information presenterades. Presentationen finns här: Alkoholpreventiva kampanjer och influencers.

Under dagen medverkade Sara Norrby Wallin från Bygga samarbete. Sara är konsult med inriktning mot kommunikation, ledarskap och samarbete på organisations- och gruppnivå. Sara presenterade kommunikationskunskap, gav exempel och höll i övningar. En modell för de viktigaste beståndsdelarna i kommunikation presenterades och många kloka tankar väcktes under dagen. Sammanfattning av workshop om kommunikation.

Deltagarna fick också beskriva vilket behov av stöd de behöver från Livsstil Kronoberg och om de har några utvecklingsförslag. Deltagarna fick spåna i smågrupper. Resultatet hittar du här: Sammanställning av diskussionsfrågorna.