Denna gång hade samrådsgruppens möte fokus på det främjande och förebyggande arbetet i skolan, och på arbetssätt som vill förhindra olika sorters problem som t.ex. våld, kriminalitet, alkohol och drogmissbruk. Mötet syftade till att tydliggöra vikten av och fördelarna med att skolan arbetar förebyggande. Genom konkreta exempel fick vi ökad kunskap om verkningsfulla metoder och pågående arbete belystes.

Till mötet bjöds även länets elevhälsochefer och skolutvecklare in. Under dagen introducerades metoder för prevention med skolan som bas. Samrådsgruppens möte syftade också till att skapa en kontaktyta mellan Livsstil Kronobergs aktörer och representanter från länets skolor.

Nedan finns presentationer och sammanfattningar från föreläsningarna.

Inledning – om livsstil kronobergs arbete
Agnes Ysander, Anna Ståhl, Länsstyrelsen
Presentation som visades under inledningen

Vikten av samverkan kring det förebyggande arbetet i skolan
Örjan Edström, kommunpolis Markaryd och Älmhult
Presentationen under föreläsningen
Sammanfattning av föreläsningen

Hälsoenhetens skol- och föräldrauppdrag
Nicklas Lundgren, Primärvårdens hälsoenhet
Presentation under föreläsningen
Sammanfattning av föreläsningen

YAM- Youth Aware of Mental health
Jonas Ericsson och Erika Lagergren, Region Kronoberg
Presentationen under föreläsningen
YAM Sammanfattning av föreläsningen
Länk till kampanjen stör döden: https://www.suicidezero.se/stordoden

ANDT-coach
Ammi Karlsson Pye
Presentation under föreläsningen
Sammanfattning av föreläsningen ANDT-coach
Manual ANDT coach
Snabbmanual ANDT utbildare ANDT-coach

ANDT på schemat
Kristoffer Odö, CAN
Presentationen under föreläsningen
Sammanfattning ANDT på schemat – CAN

Mentorer i våldsprevention
Dennis Nyström, Män för jämställdhet 
Presentation under föreläsningen
Sammanfattning föreläsning MVP

Tobaksfri skoltid
Pia Johansson, Länsstyrelsen och Ingrid Edvardsson Aurin
Presentationen under föreläsningen – Tobaksfri skoltid
Sammanfattning av presentation