Samrådsgruppens första möte 2018 handlade om brottsförebyggande arbete. Temat för årets första möte var brottsförebyggande arbete eftersom det beslutats att det arbetet ska införlivas i Livsstil Kronoberg. Brottsförebyggande rådet beskrev regeringens intention med det nationella brottsförebyggande programmet “Tillsammans mot brott” och hade en föreläsning om förutsättningarna för ett väl fungerande lokalt brottsförebyggande arbete med fokus på orsaksanalys till brotts- och otrygghetsproblem. Kommunpolisen i Växjö berättade om ett lokalt arbete med framtagande av lägesbilder. Samrådsgruppen fick därefter göra ett case-arbete utifrån ett vanligt brottsrelaterat problem med narkotikaförsäljning och otrygghet. Under dagen fick vi också höra om arbetet med Tobacco endgame och om arbetet med verksamhetsplanen för 2018 för Livsstil Kronoberg samt uppföljningen av 2017 års arbete.

Nedan finner ni PDF-versioner av alla presentationer som hölls under dagen

Agnes Ysanders inledning

Linda Lindblom från Brå om orsaksanalys

Anna Ståhl om verksamhetsplan 2018 och uppföljning av 2017

Jan Borgehed om Tobacco Endgame

Scott Goodwin om lägesbildsarbete