Den 11 december arrangerade Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköpings län en gemensam dag om spel om pengar. Intresset för dagen var stort, över 200 personer deltog. Fokus var på såväl förebyggande insatser som tidigare insatser och behandling. Dagens föreläsingar filmades, och dessa filmer, samt respektive föreläsares presentationer finner du nedan:

Föreläsningar under förmiddagen:
Välkommen! – Ingrid Burman, Landshövding, Kronobergs län

Filmat inledningstal: Välkommen!

Ett brukarperspektiv – Magnus Olausson och Madelene Tügel, Spelberoendes riksförbund

Presentation: Ett Brukarperspektiv (PDF)

Filmad föreläsning: Ett Brukarperspektiv


Lagstiftning och utveckling
– Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Presentation: Lagstiftning och utveckling (PDF)

Filmad föreläsning: Lagstiftning och utveckling


Forskningsläge, behandling och goda exempel
– Anders Håkansson, Lunds universitet /Beroendecentrum Malmö

Presentation i PDF: Spelberoende, behandling och goda exempel 

Filmad föreläsning: Spelberoende, behandling och goda exempel


Föreläsningar Spår 1: Förebyggande insatser
Att förebygga spel om pengar, Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten
Presentation: Förebygga spel om pengar

Filmad föreläsning: Förebygga spel om pengar


Föräldraskapsstöd om barn och ungas användning av digitala medier
, Anna Ståhl, Länsstyrelsen i Kronoberg och Emma Johansson, Region Kronoberg
Presentation: Barns och ungdomars användning av digitala medier. (PDF)

Filmad föreläsning: Barns och ungdomars användning av digitala medier


Spelförebyggande insatser för arbetslivet,
Tommy Andersson, ALNA

Presentation: Spelförebyggande insatser i arbetslivet (PDF)

Filmad föreläsning: Spelförebyggande insatser i arbetslivet

 

Föreläsningar Spår 2: Tidiga insatser och behandling

Tidiga insatser och behandling
, Anne H Berman och Viktor Månsson, Karolinska institutet
Presentation: Tidiga insatser (PDF)
Presentation: Psykologisk behandling (KBT) vid spelberoende (PDF)

Filmad föreläsning: Tidiga insatser och behandling


Presentation av webbutbildning
, Anne H Berman, Karolinska institutet
Presentation: Webbutbildning (PDF)

Filmad föreläsning: Presentation av webbutbildning


Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga
, Mats Anderberg, Linnéuniversitetet

Presentation: Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga. (PDF)

Filmad föreläsning: Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga

Frågor ställda av publiken, besvarade av föreläsarna 
Frågor och svar från föreläsare Växjö 11 december 2018 (PDF)