Nedan finner du olika styrdokument som det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet inom Livsstil Kronobergs utgår ifrån. Arbetet bygger på regionala handlingsplanen i Kronobergs län som i sin tur kopplar mot nationella ANDT-strategin. Inom det brottsförebyggande arbetet är styrdokumentet regeringens handlingsplan “Tillsammans mot brott”.

Regional handlingsplan ANDT 2017-2021 och regeringens brottsförebyggande program

Om du vill se hela Regional Handlingsplan ANDT som PDF så klickar du bara på bilden av handlingsplanen.
Aktivitetsplanen hittar du under sidan “Aktivitetsplan” i menyn.

Vill du se hela brottsförebyggande programmet “Tillsammans mot brott” som PDF så klickar du bara på bilden nedan.

        

Andra styrdokument som också är av betydelse

Den nationella ANDT-strategin

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (fullständiga strategin)

(kortversion med mål och insatsområden).

Den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län