Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess – 18 maj 2021

Ta del av dokumentation här

Narkotikakonferens 26 maj 2020

Ta del av dokumentation här

Fördjupningskurs: spel om pengar, 2 december 2019

Ta del av dokumentation här

Nätverksträff om familjeorienterat arbetssätt kring barn i familjer med missbruk, 19 november 2019

Ta del av dokumentation här

Samrådsgruppens möte 25 oktober 2019

Ta del av dokumentation här

Samtal om gymkulturens utveckling, kroppsideal och genus, 2 oktober 2019

Ta del av dokumentation här

Utbildning kring ekobrott, 10 september 2019

Ta del av dokumentation här

Narkotikakonferens med fokus på cannabis, 4 september 2019

Ta del av dokumentationen här

Utbildning i nya tobakslagen 24-25 april 2019

Ta del av dokumentationen här

Samrådsgruppens möte 12 april 2019. Tema: kommunikation

Ta del av dokumentationen här

Spel om pengar 11 december 2018

Ta del av dokumentationen här

Samrådsgruppens möte 19 november 2018. Tema: förebyggande arbete i skolan

Ta del av dokumentationen här

Tobakskonferens 13-14 november 2018

Ta del av dokumentationen här

Konferenser om orosanmälan oktober 2018

Ta del av dokumentationen här

Narkotikasituationen i länet 10 april 2018

Ta del av dokumentationen här

Samrådsgruppens möte 6 mars 2018. Tema: brottsförebyggande arbete

Ta del av dokumentationen här

Folkhälsa är politik! Politikerutbildning 7-9 november 2017

Ta del av dokumentationen här