Du som förälder kan göra skillnad
Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. De som börjar tidigt med rökning har dessutom ett mer regelbundet bruk jämfört med de som börjat senare. Det finns därmed stora vinster för samhälle och individ om debuten senareläggs.

Därför vill vi se en kraftig minskning av rökning hos ungdomar – Som förälder spelar du en oerhörd roll och här nedan har vi samlat några saker att tänka på:

Föräldrar kan göra skillnad genom att prata med sina barn och säga nej till tobak. En sammanslagning av flera studier visar att:
10 % av barnen som röker,
har föräldrar som inte röker och säger nej till rökning.
12 % av barnen som röker,
har föräldrar som själva röker men säger nej till rökning.
26 % av barnen som röker,
har föräldrar som inte röker men tillåter rökning.
38 % av barnen som röker,
har föräldrar som också röker och tillåter rökning.

Källa: www.nonsmoking.se

Lagen ska skydda
barn och unga

I Sverige anger lagen att rökning i skolan är förbjudet, både inomhus och på skolgårdarna. Förbudet gäller dygnet runt, alla dagar i veckan. Lagen skyddar barn och unga genom att användningen av tobak blir mindre synlig. Rökfria skolgårdar stödjer också de som vill sluta röka.
INFORMATION FRÅN CANCERFONDEN

Rökningen kostar samhället cirka 75 miljarder kronor årligen enligt senaste beräkningar från Tobaksfakta.
En cigarett producerar 7 000 olika ämnen och många av dessa har kända skadeeffekter på kroppen.
Ett sextiotal av de ämnen som finns i en cigarett är cancerogena. Dessutom innebär rökning en stor risk att dö av hjärtinfarkt, stroke eller KOL.
Mer än varannan rökare dör i förtid och i snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv.

INFO

Ny tobakslag från 1 juli 2019.

Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.
Den nya tobakslagen innefattar bland annat
rökförbud på lekplatser, idrottsplatser,
uteserveringar, busshållplatser
och tågperronger.


I samverkan med länens kommuner.