I mitten på november möttes poliser, polisiära utredare, kommunala tillsynshandläggare, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen med flera för att delta i kunskapsdagar om tobak. Teman som berördes var regler om märkning, punktskatt, definitioner av tobak och tobaksvaror, arbetssätt för tillsyn och samverkan samt information om senaste nytt på tobaksområdet. Det material som är offentligt från föreläsningarna presenteras här nedan.

 

KPMG – Marknadsrapporten om obeskattad tobak i Sverige 2018
Marknadsrapporten om illegal tobak i sin helhet.

Informationsblad som delades ut under konferensen

 

Ekobrottsmyndigheten – Punktskattepliktig tobak och tobaksvaror

Presentation som visades under förläsningen

Sammanfattning föreläsning Ekobrottsmyndigheten

Följande domar är intressanta. Kan fås i sin helhet genom agnes.ysander@lansstyrelsen.se
2016-06-22 KR Göteborg SMOKEY GOLD i HÄSSLEHOLM 3841-15
2018-04-13 KR Jönköping Smokey GOLD

PRILLAN Kammarrätten dom 6174-17 (viktigt budskap: Det är ostridigt att varorna går att röka enligt röktesterna utförda i Tjeckien. Varorna ska därför klassificeras som röktobak enligt HS-nummer 2403. Enligt Tullverkets inställning är den fullständiga varukoden 2403 19 90 00 i enlighet med Tullverkets beslut.)

Stockholm FR Smokey gold 6128-18 Dom 2018-04-05

FR Falun mål 5591-16 Dom 2017-11-21 (viktigt budskap: Förvaltningsrätten konstaterar även inledningsvis att definitionen ”råtobak” enbart finns i Tullverkets nomenklatur och inte i LTS. En vara klassificerad av Tullverket som ”råtobak” kan, om den är rökbar anses vara skattepliktig som röktobak enligt LTS).

Två viktiga EU-domar om tuggtobak och definition röktobak

 

Länsstyrelsen – Tillsyn av tobak och örtprodukter för rökning främst utifrån märkning

Presentationen som visades – Märkning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens information om märkning

Länsstyrelsens material för märkning av rulltobak

Länsstyrelsens information om märkning av tobaksprodukter

Länk till Sveriges radio – program Kaliber. Snusmiljonerna del 1: Den gränslösa handeln

 

Länsstyrelsen – E-cigaretter

Presentationen som visades  – E-cigaretter

Rapport ELEKTRONISKA CIGARETTER – En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 

Tullverkets arbete och uppdrag med tobak

Sammanfattning av föreläsningen

 

Polismyndigheten – Tillsynsarbete enligt tobakslagen

Polisens presentation om tobakstillsyn

 

Åklagarmyndigheten – Direktiv till tobaksutredningar

Presentation under föreläsningen – Handläggning av tobaksärenden

Generella direktiv från Åklagarmyndigheten

RättsPM 2006:19 Om företagsbot

Exempel på tobaksutredning

Exempel intyg från Skattekontoret i Ludvika

 

Erfarenheter från operativ insats mot illegal tobak

Presentation från föreläsningen om Operation Jean Nicot

Informationsblad- operation Jean Nicot

Rapporten i sin helhet: Operation Jean Nicot

Länk till Handbok för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

 

Avslutning och viktiga förberedelser för kommunerna

Presentationen om Lag om tobak och liknande produkter