Den nya tobakslagen införs den 1 juli 2019.

I april 2019 hölls därför en utbildning i den nya lagen för handläggare och chefer i Jönköpings, Hallands, Gotlands, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Nyheterna i lagen är i stort att

  • tillståndsplikt införs för detalj- och partihandlare
  • spårbarhetskrav införs
  • nya rökfria miljöer tillkommer

Utbildningen genomfördes av tobaks- och alkoholhandläggare från respektive län.

Materialet från utbildningen publiceras här nedan, klicka er vidare till materialet via länkarna.

Utb i LTLP 24 april – Försäljningstillstånd

Utb i LTLP 25 april – Rökfria miljöer

Information om rökfria miljöer

Länk till Kronofogdens kontantberäkning

Hjortronboken (Vägledning för ekonomisk granskning enl 8 kap 12§ Alkohollagen)

Checklista för stadigvarande serveringstillstånd

Lathund för ekonomisk granskning

Exempel: Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Exempel: Avskrivning av tillsynsärende

 

Frågor och svar, nya tobakslagen

Matris-Rökfria miljöer

 

Exempel från Skåne län:

Checklista

Processbeskrivning tobaksförsäljningstillstånd

Utredning – förslag på rubriker